* Hovedside Apologeten / Utdrag fra hefte: Fokus på trosbevegelsen - Diverse fra trosbevegelseshold
Apologeten


*
*
Fokus på trosbevegelsen

Heftet anbefales av kristenledere fra forskjellige leire, bl.a. av:

Arne Gundersen og Egil Solheim (kjente sangevangelister, har stått i mange vekkelser. De har kjøpt og distribuert nærmere 200 eks. av heftet!)
Torstein Grotbæk (mangeårig forstander i Evangeliesalen, Oslo)
Arthur Hepsøe (80 år gammel pinsepioner, har vært forstander flere steder, bl.a. i Trondheim)
Oddvar Tegnander (kjent bibellærer i pinsebevegelsen)
Erling Bergshaven (redaktør for Maran Ata bladet)
Oddvar Linkas (leder for Vekkelsessenteret i Fredrikstad)
Guttorm Raen (luthersk teolog, redaksjonell medarbeider i tidsskriftet "Bibelsk Tro". )
Jon Kvalbein (rektor for Kvitsund Gymnas, kjent kristenleder)

*
*
Fokus på trosbevegelsen

Under kan du lese noen kapitler fra heftet "Fokus på Trosbevegelsen". Om du ønsker å bestille et eksemplar av hele heftet, kan du gå til bestillingssiden.


Innholdsfortegnelse:

Innledning:
* Finnes det en trosbevegelse?
* Når man skal studere en bevegelse
* "Bare løsrevne sitater?"
* "Har du ikke noe annet å finne på enn å kritisere andre kristne?"

Trosbevegelsens lære - tematisk:
* Trosbevegelsens lære om forsoningen
* Trosbevegelsens lære om Gud
* Trosbevegelsens lære om mennesket
* Trosbevegelsens lære om sykdom og helbredelse
* Trosbevegelsens lære om rikdom
* Diverse fra trosbevegelseshold

Avslutning:
* Norsk trosbevegelses forhold til internasjonal trosbevegelse
* Noen sluttkommentarer
* Litteratur om trosbevegelsen

*
*

DIVERSE FRA TROSBEVEGELSESHOLD:

Kristne har ikke Kristus i sine hjerter.

(Benny Hinn: TBN, 2/4-91)

Glem menigheten din.

(Robert Tilton: Success in Life, recorded 4/3-91)

Be til deg selv, for jeg er i ditt selv og du er i mitt selv. Vi er en ånd, sier Herren.

(Copeland: "Believers Voice of Victory" (hans eget magasin), februar 1987, s.9)

For å be, må du si noe. Noen sier: "Vel, jeg ber en stille bønn." Men deres stille bønn blir aldri besvart. Det finnes ikke noe slikt som stille bønn.

(Fred Price: referert i Christianity in Crisis s.287)

"Jeg har aldri bedt om at noen av barna mine skulle bli frelst. Ikke en eneste bønn.... Hvorfor? Fordi du kan ha det du sier – og jeg hadde allerede sagt det." (Hagin: "Ord" s. 29)

De som ber Gud om å gjøre noe med Djevelen, kaster bort tiden. .... dersom de troende ikke gjør noe med djevelen, så vil ingen ting bli gjort. (Hagin: Den troendes autoritet s.19)

Å bruke ordene "hvis det er din vilje" er ødeleggende for den sanne tro.(Benny Hinn, "The Facts of the Faith Movement", Harvest House Publishers, 1993, s. 22-23)

Vi kristne har "kraft i vår munn" til å helbrede eller drepe, akkurat som heksene har det.

(Benny Hinn: "Quotes from third wave leaders", s.30)

Vet du at hver eneste ikke-troende er fylt med en demon ånd?

(Benny Hinn: "Good morning Holy Spirit", s. 146)

Adam var et super-vesen da Gud skapte ham. Jeg vet ikke om folk vet dette, men han var den første virkelig levende Supermann. Først av alt, Skriften proklamerer klart at han hadde herredømme over fuglene i lufta, fiskene i havet – det betyr at han pleide å fly. Selvfølgelig, hvordan kan vi ha herredømme over fuglene og ikke være i stand til å gjøre det de gjorde? Ordet "herredømme" på hebraisk lærer klart at dersom du har herredømme over noe, da kan du gjøre alt det den du har herredømme over gjør. Med andre ord, hvis dette subjektet gjør noe du ikke kan gjøre, da har du ikke herredømme over det. Jeg vil ytterligere bevise det. Adam ikke bare fløy, han fløy ut i verdensrommet. ............ – med en tanke kunne han være på månen. (Benny Hinn: Praise the Lord program på TBN, 26. desember 1991)

Adam kunne svømme under vann og puste som en fisk. Adam gikk på vannet. (Benny Hinn: TBN, 2/4 –91)

Kenyon trodde at en blodprøve kunne vise om et menneske var født på ny eller ikke.

(Kenyon: "What happened from the Cross to the Throne?", s.20)

Om Kenyons nye type kristendom sier han selv:

Når disse sannhetene virkelig får stige opp i oss, vil de gjøre oss til åndelige supermennesker, herrer over demoner og sykdom. .... Det vil bety slutten på svakhet og mislykkethet. Det blir ikke mer noen kamp for troen, for alt er vårt. Det trengs ikke lenger noen bønn om styrke, for Han er i oss .... Vi reiser oss og inntar vår plass. Vi går ut og lever som supermenn med Gud boende i oss. (Kenyon: "Identification: A Romance in Redemption", s. 68)

... denne bemerkelsesverdige mannen hvis forfatterskap ikke har sin like siden Bibelens dager. Jeg anser fremdeles Kenyons skrifter for å ligge på et nivå langt, langt over noe av det hvem som helst andre har frembragt. Jeg har sett at mange har prøvd å etterlikne hans stil, men det synes som om Gud gav Dr. Kenyon en spesiell salvelse til å fremstille sannhet i skriftlig form som ingen i etter-bibelske dager har vært i stand til å måle seg med. (T.L. Osborne, brev 03.12.92, G.Lie s.100)

Boken "Helbrede de syke" av Osborne referer ikke bare til Kenyon, men siterer hele kapitler fra flere av hans bøker. (G. Lie, s.104)

Hos Hagin i hans Rhema Bible Church selges Kenyons litteratur. "Nest etter litteraturen av Hagin Sr. og Jr. var litteraturen av Kenyon den vanligst forekommende."

(G.Lie , s.103)

Jeg ble forundret over hvor lite som var skrevet om dette emnet (Jesu navn). Den eneste gode boken jeg har funnet som helt er viet dette, er E.W. Kenyons "The Wonderful name of Jesus". Jeg anbefaler deg å skaffe deg et eksemplar. Det er en fantastisk bok. Det er åpenbaringskunnskap. Det er Guds ord. (Hagin: "Navnet Jesus", s.7)

"Før jeg ble født på ny, var det så vidt jeg greide å komme meg gjennom eksamen..... Egentlig skulle jeg ha strøket....... Etter at jeg ble født på ny, fikk jeg beste karakter hele tiden, og det uten at jeg tok med hjem bøker for å gjøre lekser."

(Hagin: "Hvordan du kan bli ledet av Guds Ånd" s. 53)

På intern –TV ser Hagin at en mann etter et møte fremdeles er "frossen" i en slags transetilstand. Da sier han til dem som står rundt ham: Jeg må gå og sette ham fri (go and release him). Han går så til ham og berører ham og mannen blir øyeblikkelig satt fri. ..........

Det er ikke vanskelig å skjønne at denne mannen var hyptnotisert og ikke i en bibelsk henrykkelse.

(Kenneth Hagin Holy Ghost meeting, oktober 1997 (video), gjengitt i "Trance Or Hypnosis" av Joseph R. Chambers)

I juni 1993 var John Arnott (lederen i Toronto Vineyard) i Forth Worth, Texas, og opplevde Rodney Howard-Browne på et møte hos Kenneth Copeland. Arnott mottok "salvelsen" av Claudio Freidzon, som tidligere selv hadde mottatt salvesen på et av Benny Hinns møter.

Randy Clark var mannen som bragte lattervekkelsen til Toronto. Han mottok selv "salvelsen" fra Rodney Howard-Browne - en tidligere pastor i en trosbevegelsesmenighet i Sør-Afrika, - på et møte denne hadde i Tulsa hos Kenneth Hagin.

8.juni 1992 fortalte Benny Hinn sitt TBN TV- publikum at de som kritiserte Kenneth Copeland "angrep selve Guds nærvær".

Jeg tror ikke noe er blitt gjort i Kristi navn og under kristendommens banner som har vist seg mer destruktivt for den menneskelige personlighet og derfor i motsetning til vårt evangeliske oppdrag, enn den rå, besynderlige og ukristelige strategi som går ut på å gjøre mennesker klar over deres fortapte og syndfulle stilling. (Robert Schuller, en av hovedtalerne under kirkevekstkonferansen i Oslo mai 94)

Hagin forteller at han gikk til himmelen og snakket med sin søster. (Hans eget "Word of Faith" magasin, nr. 6, 1991)

Benny Hinn har sett og snakket med profeten Elias, Kathryn Kuhlman og andre personer i den åndelige verden!(The Confusing World of Benny Hinn, fra internett: http://www.pto.org/bhnecro.htm)

Oral Roberts fortalte sine tilhengere at dersom han ikke fikk inn 8 millioner dollar innen mars (1985), ville Gud ta hans liv!

Jeg vet at det er mange som blir nervøse når vi roper, hopper og skriker. Men dersom min Gud i himmelen brøler, da har jeg også tenkt å brøle. ..........

Ditt sinn blir kanskje forstyrret når du hører noen be på den måten. Du kan høre de mest besynderlige lyder, og du tenker: "Hva i all verden er dette? Det kan jo ikke være bønn når en sukker, gråter og roper så voldsomt" Men like fullt er det bønn.

(Ulf Ekman om barnsnødsbønn i boken "Herren er en stridsmann", s.126 og s. 116, - han forteller på s. 117 at han lærte å be slik i Tulsa, dvs. be i timesvis uten å bruke fornuft og tanke, ingen bønneemner, bare lyder!)

Paul Crouch (leder av Trinity Broadcasting Network -TBN-, en viktig person innen trosbevegelsen) støtter folk som Roy Blizzard og Joseph Good både økonomisk og på annen måte. Begge disse to personene fornekter åpent treenighetslæren. Crouch gir også solid støtte til The United Pentecostal Church, en sekt som hevder at treenigheten er en hedensk lære. ... Han har også sagt at general Georg Patton - en person som tror på reinkarnasjon - vil komme til himmelen.

(Hanegraaff: Christianity in Crisis s.360 og 219)

"I Salme 91,16 sier Herren: Jeg metter ham med mange dager. Det spiller ikke noen rolle hvor gammel du er. Dersom du ikke er "mett" enda, så fortsett å leve. Noen vil si: Han har bare lovet oss 70 år. Hvis du leser det om igjen, ser du at det ikke står noen tall der. Så ikke stopp før du er minst 70 år. Dersom du er "mett" da, kan du reise hjem. Hvis ikke, vent til du er 80 eller 90. Vent til du er "mett". (Hagin: "En bedre pakt" s.29-30)

..... når tiden kommer da du skal forlate dette livet, vil du forlate din fysiske kropp planlagt og villet (on purpose) i steden for å bli drevet ut av den gjennom sykdom og skrøpelighet. Du og Gud kan sammen velge hvor og når du skal legge ned ditt legeme. (Kenneth Copeland: Walking in the realm of the supernatural , 1979, s.72-73)

Noen faktaopplysninger slik at man bedre kan forestille seg hvilken kolossal innflytelse Hagin har i vår tid:

Hagin og sønn har gitt ut 125 bøker, 53 millioner eksemplarer!

58.000 lydbånd med undervisning blir distribuert hver måned!

Mer enn 6mil. lydbånd er distribuert totalt.

ca 16.500 har hittil (1998) studert ved Hagins bibelskole (ca 750-800 uteksamineres hvert år).* Hovedside Apologeten / Utdrag fra hefte: Fokus på trosbevegelsen - Diverse fra trosbevegelseshold
Apologeten