* Hovedside Apologeten / Utdrag fra hefte: Korsets og blodets evangelium - Tillegg
Apologeten


*
*
Korsets og blodets evangelium
Et oppgjør med JDS-læren

Under kan du lese noen kapitler fra heftet "Korsets og blodets evangelium". Om du ønsker å bestille et eksemplar av hele heftet, kan du gå til bestillingssiden.

Noen bokomtaler

Innholdsfortegnelse:
* Innledning
* Hva går JDS-læren ut på?
* Det nye testamentets lære om forsoningen
* Korsets og blodets evangelium
* Gjennomgang av noen spesielle skriftsteder (ca. en tredel av kapitlet)
* Noen tankevekkened uttalelser
* Talsmenn og støttespillere
* Sluttapell
* Tillegg

*
*

Tillegg

Av og til treffer man på mennesker som lurer på om ikke Hagin har gått bort fra læren om Jesu åndelige død. Men dette medfører ikke riktighet.

I mars/april 1999 skrev jeg til Hagin og ba om å få tilsendt en kopi av hans bok "Navnet Jesus". Jeg fikk da et brev tilbake datert 16. april som fortalte at de hadde sluttet å trykke boken av flere grunner. Men, sier han,

dette har ikke noe med teologien i boken å gjøre. Vennligst hvil i forvisningen om at det er helt i orden å studere den på hvilket språk du måtte ønske.

Så sent som i april 1999 går altså Kenneth Hagin god for innholdet i boken "Navnet Jesus". Det betyr at Kenneth Hagin så sent som i april 1999 går god for JDS-læren!

På neste side finnes en faksemile av brevet.

 

Kenyon gikk i graven med sin JDS tro i 1948.

 

En del kristenledere har prøvd å snakke med Kenneth Copeland, men uten hell. Han har aldri gitt uttrykk for noen anger i forhold til sitt JDS standpunkt.

 

Brev fra Hagin* Hovedside Apologeten / Utdrag fra hefte: Korsets og blodets evangelium - Tillegg
Apologeten