* Hovedside Apologeten / Utdrag fra hefte: Hellig (?) latter - Forord
Apologeten


*
*
Hellig (?) latter


Under kan du lese noen kapitler fra heftet "Hellig (?) latter". Om du ønsker å bestille et eksemplar av hele heftet, kan du gå til bestillingssiden.

Innholdsfortegnelse:

* Forord
* Lattervekkelsen - sett fra innsiden
* Vurdering av fenomenet
* Røtter og kontekst
* Uttalelser til ettertanke
* "Vi må være åpne!"

*
*

Forord

Lattervekkelse og Torontovekkelse har så visst ikke vært noe bakgårdsfenomen! Store deler av kristenheten har blitt berørt. Allerede i mai 1995 ble det i "Charisma Magazine" gjort et overslag på at ca 4000 menigheter var blitt berørt bare i Storbritania og mer enn 7000 i Nord-Amerika! Dagens statistikk på verdensbasis etter fire år til med spredning, kan man jo bare prøve å tenke seg! Den kjente tyske evangelisten Reinhard Bonnke sier at "det er ikke noe sted jeg har vært i verden som ikke er blitt berørt av Rodney Howard-Browne's tjeneste." Og Rodney Howard-Browne er altså - for de som ikke vet det - selve kilden og opphavsmannen til lattervekkelsen! Han blir kalt for "the laughing evangelist".

Latterbølgen har selvfølgelig også nådd de norske kyster!

Noen stikkord i den forbindelse er Oasebevegelsen, Kristkirken i Bergen, Vieneyard-bevegelsen og norsk pinsevekkelse.

La meg her få lov til å sitere en del uttalelser som viser hvor positivt lattervekkelsen og Torontovekkelsen har blitt mottatt her i Norge. Eksemplene er hentet fra norsk pinsevekkelse, siden det er den jeg selv har best kjennskap til, men de kunne sikkert like gjerne vært hentet fra annet hold. Alle uttalelsene er hentet fra Korsets Seier for 21. juli 1995 - like etter sommerstevnet på Hedemarktoppen der Randy Clark var hovedtaler:

"Jeg ser på fornyelsen som en bølge med opphav i himmelen, som består av en sterkere Jesus- og Bibelfokusering, samt opplevelsen av en rekke ytre manifestasjoner som vi ikke har vært så vant med. Jeg tror det er Gud som gjør dette i vår tid, og jeg føler meg veldig trygg. .... Det er viktig at de som opplever fornyelsen får vitne om det, og at menigheten tar imot vitnesbyrdene uten innbakt skepsis, men åpenhet for at Gud gjør dette." (Osvald Instebø)

 

"Dette er jo egentlig bare et skritt i riktig retning av normalt kristenliv som er beskrevet i Bibelen." (John-Ivar Trannum)

 

"En fornyelse som dette er himmelsendt .... Vi må ta imot det Gud sender og la skepsisen fare, selv om alt skal prøves på Guds ord. .... Vi må også utfordre menighetene til å si: Vær åpne, prøv dette her. Fordi vi er i desperat behov av en åndelig fornyelse." (David Østby)

 

"Pinsebevegelsen trenger en slik berøring av Herren."

(Ketil Salminen)

(PS! Understrekningene er mine.)

 

Jeg var selv til stede under disse møtene og hørte latteren i benkeradene og så fallingen over alt i salen. Hos meg skapte imidlertid disse fenomene helt andre følelser og tanker! Jeg opplevde dem på ingen måte som himmelsendte og som noen skritt i riktig retning! Snarere tvert imot!

Store tall og anerkjennelse fra kristenledere kan virke svært så imponerende og overbevisende, men vi må være klar over at det ikke ligger noen automatisk sannhets- eller ekthetsgaranti i slike forhold. Leser vi litt kirkehistorie, ser vi derimot at maktposisjoner og flertall svært så sjeldent befant seg på det sannes og godes side! Personlig tror jeg kristenfolket i Norge har krav på litt annen veiledning og litt andre vurderinger enn det disse pinselederene - og andre kristenledere - har å by på når det gjelder lattervekkelse og Torontomanifestasjoner generelt. Det er også derfor jeg har skrevet dette heftet. Det er mitt håp og min bønn at det må bli til sann åndelig hjelp for noen.

Men er ikke Toronto et tilbakelagt stadium? Er det fremdeles meningsfullt og aktuelt å forholde seg til Torontomanifestasjoner nå i 1999? Noen vil kanskje føle det nærliggende å tenke i slike baner. For min egen del tror jeg imidlertid at det kanskje er viktigere enn noen gang å ha en bevisst holdning til disse fenomenene. La meg ganske kort nevne hvorfor:

- I Tønsberg har man startet opp med en ny bibelskole kalt "The

River". Skolen har et nært samarbeide med Rodney Howard-Browne, latterbevegelsens opphavsmann. Det blir sagt at Rodney personlig vil komme til Norge og be for studentene når de uteksamineres! Det betyr at vi har fått latterproblematikken så nær oss og så permanent hos oss som det nesten går an.

-Haugen Hotell på Geilo har i mange år vært et populært utfartssted og konferansesenter for kristenfolket i Norge. Nå har vertskapet der tatt imot lattervekkelsen med åpne armer! I fjor sommer arrangerte de en ukes konferanse Med Rodney Howard-Browne i Geilohallen!

- Norske forkynnere som har vært og fremdeles er åpne for Torontomanifestasjonene, får uforstyrret fortsette sin virksomhet. Ingen refser dem! Ingen avsetter dem! Den dag i dag går de rundt og legger hendene på folk og overfører de åndskrefter de selv har fått del i!

- Ingen av de ovenfornevnte kirkesamfunnene har stått fram med bot og anger og tatt et oppgjør med Torontomanifestasjonene. Det betyr at det som en gang ble sluppet inn for 4-5 år siden, forsatt får lov til å være der! Falling og latter sees ikke lenger på som noe fremmed, men synes nå å ha gått inn som en naturlig del av et forventet manifestasjonsspekter i møtene.

- Torontomanifestasjonene har fått et fornyet inntog i vårt land gjennom Pensacolavekkelsen. Forbindelseslinjene mellom Toronto og Pensacola er helt klare. La meg her bare kort nevne at evangelist Steve Hill fikk sin "Torontoopplevelse" i Holy Trinity, Brompton, England like før han kom til Pensacola, og hovedpastoren Kilpatrick omtaler hellig latter som en av Åndens mange måter å manifestere seg på. Manifestasjonsspekteret er nøyaktig det samme. Jeg så selv falling og hørte latter i møtene med Dick Rueben i Filadelfia, Oslo, for ikke så lenge siden. Det eneste som skiller Pensacola fra Toronto, er vektleggingen. De synes å legge mindre vekt på latteren og mer vekt på rykninger og skjelvinger.

- I fjor sommer ble våre egne barn utsatt for "hellig latter" i ungdomsmøtene under Ungdom i Oppdrags familieleir på Geilo. Dette viser hvordan fenomenet har spredd seg i kristen-Norge. Det virker som at ingen av oss kan være trygge for ikke plutselig en dag å stå ansikt til ansikt med disse manifestasjonene - enten vi ønsker det eller ikke!

På bakgrunn av det ovenfornevnte er jeg for min egen del ikke i tvil: Hellig latter og Torontomanifestasjoner er fremdeles i høyeste grad noe aktuelt og noe det både er riktig og viktig å forholde seg til!

Siggerud august 1999 Fred V. Hjortland* Hovedside Apologeten / Utdrag fra hefte: Hellig (?) latter - Forord
Apologeten