* Hovedside Apologeten / Generell informasjon
Apologeten


*
*

Merk: Apologeten utgis ikke lenger!


Apologeten var et fritt uavhengig evangelisk blad for alt Guds folk i alle leire som kom ut en del år. Det kommer dessverre ikke ut lenger, men det meste av innholdet i de numrene som kom ut, kan leses her på denne hjemmesiden.

I oldkirkern ble en trosforsvarer kalt for en apologet. Det er vårt ønske at bladet Apologeten i noen grad må kunne få fylle en tilsvarende funksjon i vår tid.

Ansvarlig redaktør for bladet Apologeten og hjemmesiden til Apologeten er:
Fred V. Hjortland,
Svartholvn. 38,
1404 Siggerud

På baksiden av alle utgaver av Apologeten pleier det blant annet å stå følgende tekst:


Apologeten

* er et apologetisk tidsskrift. Det betyr at det vil vokte om evangeliets grunnleggende sannheter og reise seg til kamp når disse blir truet - uansett hvem eller hvor trusselen kommer fra!

* har blitt til som et svar på sterke åndelige behov ute blant kristenfolket i Norge. Mange føler at forførende læresetninger og fremmede åndskrefter nå har kommet langt inn i de kristnes egne rekker. De opplever en stor og tung sorg i sine hjerter, og de spør:

Hvor er hyrdene som skulle beskytte flokken? Hvor er de djerve Guds tjenere som våger å stå frem og kjempe for sannhetene i evangeliet uten tanke på egen status og prestisje. Finnes det ingen som vil stille seg i gapet til vern for folket?

Ved Guds nåde og hjelp ønsker vi å gjøre nettopp det - for Jesu skyld og for Guds folks skyld! Vårt håp og vår bønn er at bladet må få bli til sann åndelig hjelp og veiledning i en forvirrende og vanskelig tid.

* kan komme regelmessig i din postkasse! Tror du at du kan ha nytte og interesse av et slikt blad, er du hjertelig velkommen til å tegne deg som abonnent.

* trenger deg! Vil du stå sammen med oss? Vil du være med og løfte dette arbeidet på bønnens armer inn for nådens trone? Kanskje du har et viktig vitnesbyrd å dele med oss? Kanskje du vil gjøre oss oppmerksom på noe interessant? Gud velsigne deg!

 * Hovedside Apologeten / Generell informasjon
Apologeten