* Hovedside Apologeten / Bestilling
Apologeten


*
*
Interessant og nyttig lesestoff fra Apologeten

Blader og hefter


Apologeten:
Bladet er et fritt, uavhengig evangelisk blad som utkommer med 4 nummer i året og koster Kr 100 pr. år.

Hellig (?) latter:
En bibelsk vurdering av det merkelige latterfenomenet som har utgjort en del av manifestasjonsspekteret til både Toronto-vekkelsen og Pensacolavekkelsen
Kr 40 pr. stk.

Fokus på trosbevegelsen:
Mange tror at trosbevegelsen er en karismatisk pinseretning. Etter å ha lest dette heftet vil du kanskje tenke annerledes
Kr 50 pr. stk.

Korsets og blodets evangelium:
En grundig bibelsk gjennomgang av hva Bibelen lærer om forsoningen. JDS-læren avsløres som fullstendig ulogisk og ubibelsk.
Kr 75 pr. stk.

Olam:
Fordi det hebraiske ordet "olam" feilaktig har blitt oversatt med "evig" eller "evighet", har vi dessverre fått mange vanskelige og meningsløse utsagn i Det gamle testamente. I dette grundige bibelstudiet gis det mange og gode grunner til at ordet bør oversettes annerledes. Et interessant og oppklarende studium!
Kr. 50 pr. stk.

Hvem skal vi be til?:
Finnes det belegg i Bibelen for å be til Jesus og Den hellige ånd? Hva lærer egentlig Bibelen om hvem vi skal rette våre bønner mot? Interessant og aktuelt studium.
Kr. 70 pr. stk.
Send dine bestilinger til:


Postadresse:
Apologeten
v/Fred V. Hjortland
Svartholveien 38
1404 Siggerud


* Hovedside Apologeten / Bestilling
Apologeten