* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver
Apologeten


*
*
Noen artikler fra tidligere utgaver av Apologeten

1999 - Utgave 1
     * Ulf Ekman og JDS-læren
     * Et vitnesbyrd

1999 - Utgave 2
     * Åndskamp i tiden
     * Veivalg mot år 2000

2000 - Utgave 1
     * Ble Jesus gjort til synd?
     * En drøm
     * Erfaringer fra Trosbevegelsen

2000 - Utgave 2
     * Hva ser du?
     * Åpent brev til landets pinsevenner
     * Aktuelt Apologetisk

2000 - Utgave 3
     * Passende bilder
     * Pensacola
     * Våre barn ødelegges
     * Brev fra leserne
     * Aktuelt Apologetisk

2000 - Utgave 4
     * Åge Åleskjær
     * Apokryfene del 1
     * Sann omvendelse - eller?
     * Fortapelsen
     * Aktuelt Apologetisk

2001 - Utgave 1
     * Kallall!
     * Guds ord er levende og kraftig
     * Jeg opplevde pensacola
     * Apokryfene del 2
     * Tilbake til urkristendommen
     * Aktuelt apologetisk
     * Brev fra leserne

2001 - Utgave 2
     * Har alle mennesker en udødelig sjel?

2001 - Utgave 3
     * Taize
     * "Oppbrudd"
     * "Dokimos" tro !
     * Josvas lange dag
     * Mellom brynja og brynjestakken

2001 - Utgave 4
     * Dommens time
     * Aktuelt apologetisk

2002 - Utgave 1
     * Hva skjedde med Enok?
     * Våkn opp !
     * På frukten skal treet kjennes !
     * Aktuelt apologetisk

2002 - Utgave 2
     * Ble Elia tatt opp til himmelen?
     * Israel og folkene - to frelsesveier til Gud?
     * Klaudia
     * Når lovsang blir et middel
     * Aktuelt Apologetisk

2002 - Utgave 3
     * Endetidskrigere
     * Ingen teologisk forskjell?
     * Slik kan det gå!
     * Trollkvinnen i Endor

2002 - Utgave 4
     * Jes. 14
     * Herre, hvem skal vi gå til?

2003 - Utgave 1
     * NEFESH

2003 - Utgave 2
     * Leserinnlegg angående GT's lære om sjelen
     * Noen korte kommentarer til leserinnleggene
     * Aktuelt apologetisk

2003 - Utgave 3
     * GEENNA
     * PSYCHE

2003 - Utgave 4
     * Horama

2004 - Utgave 2
     * Kristenledere som lyver?

2004 - Utgave 3
     * Skjulte koder i Bibelen?

2004 - Utgave 4
     * Julegavetips
     * Sunn bibelsk veiledning?

2005 - Utgave 2
     * Hvem skal vi be til?

2005 - Utgave 3
     * Uslukkelig ild

2005 - Utgave 4
     * Ber om unnskyldning


Abonnere på Apologeten?


* Hovedside Apologeten / Artikler fra tidligere utgaver
Apologeten